Repertoárový list

plk. Václav Blahunek, Ph.D.

symfonický dechový repertoár:

 

Auber, Daniel                                Němá z Portici – předehra k opeře

Barberan, Theodor A.                  Asgard – Symfonie č. 1 pro dechový orchestr

Beethoven, Ludwig van               Marsch des Yorkschen Corps

Bernstein, Leonard                      Candide – předehra

Bernstein, Leonard                      Symfonické tance z West Side Story

Beurden, Bernard van                  Koncert pro barytonový saxofon a dechový orchestr

Bláha,   Ivo                                     Aeroterapie – Léčba dechem pro dechové nástroje a bicí

Bolcom,  William                           First Symphony for Band                                                           

Duddell, Joe                                  The Redwood Tree for Symphonic Wind Band 

Dušek, Jan                                     Exclamatio muta pro velký dechový orchestr

Dvořák,  Antonín                           Serenáda d moll pro dechové nástroje, op. 44

Dvořák,  Antonín                           Symfonie č. 8 G dur, „Anglická“

Dvořák,  Antonín                           Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“

Filas,  Juraj                                   „Copernicus“ Concerto Grosso pro žesťové kvinteto a VDO

Fučík, Julius                                  Marinarella – předehra               

Gershwin, George                         Girl Crazy – předehra

Gershwin, George                         Rhapsody in Blue

Husa, Karel                                    Cheetah for Concert Band                         

Husa, Karel                                    Smetanovské fanfáry

Husa, Karel                                    Hudba pro Prahu 1968

Husa, Karel                                    Concerto for Percussion and Wind Ensemble   

Jirák, Karel Boleslav                     Symfonické scherzo, Op. 65a

Janáček, Leoš                               Symfonietta

Kinsella, John                               Prelude and Toccata for Wind Ensemble

Lukáš, Zdeněk                               Musica Boema pro soubor dechových a bicích nástrojů

Lukáš, Zdeněk                              Sonata Concertata pro klavír a dechový orchestr

Masák, František                           Cavatina pro trubku a vojenskou hudbu 

Mozart,W.A.                                    Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu, KV364

Musorgskij, Modest P.                  Obrázky z výstavy

Nečasová – Nardelli, Jindra         Duch Michiganského jezera pro velký dechový orchestr

Nelhýbel, Václav                            Koncert pro basový trombon

Nelhýbel, Václav                           Trittico

Nelhýbel, Václav                            Korsická litanie

Nelhýbel, Václav                            Symfonická věta

Nelhýbel, Václav                            Symfonie vzkříšení

Pavlorek,  Aleš                               Jazz Overture                                                                                          

Persichetti, Vincent                       Symphony for Band, No. 6

Schubert, Franz                             Vojenský pochod č.3 Es dur, op. 51

Staněk, Pavel                                 Minimusic Fantasy

Staněk, Pavel                                  Music for Festival

Strauss, Johann                             Povídky z vídeňského lesa

Tepfer,Dan                                      Concerto for Piano and Winds „The View from Orohena“

Vičar Jan                                         Vivat Universitas! pro velký dechový orchestr                 

Wagner, Richard                            Einzugsmarsch z opery Tannhäuser

Weill, Kurt                                       Koncert pro housle a dechový orchestr, op. 12

Williams, Ralph V.                          Scherzo alla Marcia

Zámečník Evžen                             Bitva u Slavkova 1805

Zámečník Evžen                             Concertino pro housle a dechový orchestr

Zámečník Evžen                             Musica Morava

 

 

Český populární repertoár

 

Dvořák,  Antonín                           Slavnostní pochod

Dvořák,  Antonín                           Slovanské tance, č. 1 – 16

Dvořák,  Antonín                           Valčík A dur

Dvořák,  Antonín                           Legendy

Friml, Rudolf                                 Oslí serenáda

Fučík, Julius                                  Děti pluku - pochod

Fučík, Julius                                  Marinarella – předehra

Fučík, Julius                                  Vjezd gladiátorů - pochod

Fučík, Julius                                  Florentinský pochod

Fučík, Julius                                  Kanisza - pochod

Fučík, Julius                                  Miramare – předehra

Fučík, Julius                                  Zimní bouře

Masák, František                           Kavatina pro trubku a dechový orchestr

Masák, František                           Defilier march

Nedbal, Oskar                                Valse triste

Smetana, Bedřich                          Ze studentského života - polka

Smetana, Bedřich                          Skočná z opery Prodaná nevěsta

Smetana, Bedřich                          Galop bajadérek

Smetana, Bedřich                          Pochod Studentských legií

Smetana, Bedřich                          Pochod Národní gardy

Smetana, Bedřich                          Scherzo  z Triumfální symfonie

Suk, Josef                                       Pohádka

Suk, Josef                                       V Nový život - pochod

 

 

 

Návrh šesti programů symfonické dechové hudby

plk. Václav Blahunek, Ph.D.

 

1.)     Poklady české hudby  I.

 

Smetana, Bedřich                   Slavnostní předehra C dur

 

Smetana, Bedřich                   Skočná z opery Prodaná nevěsta

 

Dvořák,  Antonín                    Slovanské tance (výběr)      

 

Janáček, Leoš                         Lašské tance (výběr)            

 

Novák, Vítězslav                     Slovácká suita (výběr)

 

Martinů, Bohuslav                  Špalíček (výběr)

 

Suk, Josef                               Pohádka (výběr)

-----------------------------------------------

Dvořák,  Antonín                    Symfonie č. 8 G dur, „Anglická“

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.)     Antonín Dvořák a jeho žáci

 

Fučík, Julius                          Vjezd gladiátorů

Novák, Vítězslav                    Slovácká suita (výběr)

 

Nedbal, Oskar                        Valse Triste                                                  

 

Dvořák,  Antonín                    Legenda č. 4 C dur

Suk, Josef                               Pohádka

 

Fučík, Julius                           Marinarella – předehra                               

-------------------------------------

Dvořák,  Antonín                    Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.)     Václav Nelhýbel – následovník Leoše Janáčka

 

Janáček, Leoš                      Symfonietta

Nelhýbel, Václav                  Symphonic Movement                                                      

                                              Preludium a chorál pro sólový nástroj a dechový orchestr           

                                              Festivo                                                                                 

                                              Appassionato                                                                                  

                                              Preludium a fuga                                                                

                    ---------------------------------------

                                              Corsican Litany                                                                   

                                              Sinfonia Ressurectionis              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

 

4.)     Poklady české hudby II.

 

Lukáš, Zdeněk                        Fanfára pro Hudbu Hradní stráže

Lukáš, Zdeněk                        Musica Boema                                 

Zámečník, Evžen                    Musica Morava                                

Staněk, Pavel                          Minimusic Fantasy                          

---------------------------

Staněk, Pavel                          Písně z východního konce  

Filas, Juraj                              Ohnivý anděl

Zámečník, Evžen                    Bitva u Slavkova 1805

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.)     Perly světového romantismu

 

Dvořák, Antonín                     Vanda –  předehra k opeře              

 

Saint – Saens, Camille           Karneval zvířat

 

Čajkovský, Petr Iljič                Slavnostní předehra 1812   

 

------------------------------------

 

Musorgskij, Modest Petrovič Obrázky z výstavy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6.)     Čeští skladatelé v USA po roce 1945

             > JIRÁK – HUSA – NELHÝBEL  <

 

Jirák, Karel Boleslav              Symfonické scherzo, op. 65a

 

Husa, Karel                             Gepard

 

Nelhýbel, Václav                    Trittico

 

---------------------------------------

 

Husa, Karel                             Smetanovské fanfáry

 

Nelhýbel, Václav                    Symfonie vzkříšení